28th January 2019

Grafisk design

Grafisk design er når man bruker tekst, bilder og visuelle uttrykk for å få frem et budskap til sin målgruppe. Det kan være skilt som for eksempel nødutganger, som må ha et helhetlig utseende i hele verden for å få folk å gjøre det riktige hvis det blir en nødsituasjon, eller det kan være et helt unikt uttrykk for å vise noe spesifikt.

Det kan finnes i alle typer av media; på nettsider, i trykk som for eksempel aviser, kort og reklame, det kan være film og andre visuelle grafiske medier, det kan være på emballasje og andre steder. Det viktige er hvordan kommunikasjonen kommer frem, og i hovedsak att den kommer frem.

Det som er grunnleggende for grafisk design er hvordan tekst plasseres, balansen i uttrykket, farger og mønster, bevegelse (i rørlig film) og når det gjelder trykte medier er hvordan noe føles i hånden en del av det grafiske uttrykket.

Så hvis man ønsker å drive med grafisk design, hva er det man skal bli da? En pratmaker som er god til å tegne? Ja det er ikke helt galt å tenke så. En grafisk designer er ansvarlig for hvordan for eksempel en innpakking, en trykksak eller noe annet ser ut i visuelle media. Grafiske designers gir produkter et visuelt uttrykk gjennom å velge farge, bilder og typografi. Iblant også form.

Når en grafisk designer utformer et firmas grafiske profil er det ofte en hel pakke av designede produkter som skal henge sammen; logotype for firmaet eller varemerket, rammer for websider og websidedesign, kasser og esker for produktet, epost-design og mye mer. Hensikten er å skape et helhetlig uttrykk og gjennom det bygge et varemerke som en gjenkjennbar identitet som slår igjennom i det visuelle uttrykket hvor helst bedriftens varemerke presenteres.

Den grafiske designen er en sentral del av et firmas profilering og derfor kan vi også hjelpe med hoodies fra tsreklam.